Java 1
Lipjani
Java 1
Prizreni

22.09.2018 (15:00)

Java 1
Borea
Java 1
Rahoveci

22.09.2018 (15:00)

Java 1
Bashkimi
Java 1
Ylli

23.09.2018 (17:00)

Java 1
Prishtina
:

Java 1
Trepça

E shtyrë për datë të pacaktuar ende

Lajmet e xhiros

Java 2
Trepça
:

Java 2
Ylli

Java 2
Rahoveci
:

Java 2
Bashkimi

Java 2
Prizreni
:

Java 2
Borea

Java 2
Prishtina
:

Java 2
Lipjani

Lajmet e xhiros

Java 3
Lipjani
:

Java 3
Trepça

Java 3
Borea
:

Java 3
Prishtina

Java 3
Bashkimi
:

Java 3
Prizreni

Java 3
Ylli
:

Java 3
Rahoveci

Lajmet e xhiros

Java 4
Trepça
:

Java 4
Rahoveci

Java 4
Prizreni
:

Java 4
Ylli

Java 4
Prishtina
:

Java 4
Bashkimi

Java 4
Lipjani
:

Java 4
Borea

Lajmet e xhiros

Java 5
Borea
:

Java 5
Trepça

Java 5
Bashkimi
:

Java 5
Lipjani

Java 5
Ylli
:

Java 5
Prishtina

Java 5
Rahoveci
:

Java 5
Prizreni

Lajmet e xhiros

Java 6
Trepça
:

Java 6
Prizreni

Java 6
Prishtina
:

Java 6
Rahoveci

Java 6
Lipjani
:

Java 6
Ylli

Java 6
Borea
:

Java 6
Bashkimi

Lajmet e xhiros

Java 7
Bashkimi
:

Java 7
Trepça

Java 7
Ylli
:

Java 7
Borea

Java 7
Rahoveci
:

Java 7
Lipjani

Java 7
Prizreni
:

Java 7
Prishtina

Lajmet e xhiros

Java 8
Trepça
:

Java 8
Prishtina

Java 8
Prizreni
:

Java 8
Lipjani

Java 8
Rahoveci
:

Java 8
Borea

Java 8
Ylli
:

Java 8
Bashkimi

Lajmet e xhiros

Java 9
Ylli
:

Java 9
Trepça

Java 9
Bashkimi
:

Java 9
Rahoveci

Java 9
Borea
:

Java 9
Prizreni

Java 9
Lipjani
:

Java 9
Prishtina

Lajmet e xhiros

Java 10
Trepça
:

Java 10
Lipjani

Java 10
Prishtina
:

Java 10
Borea

Java 10
Prizreni
:

Java 10
Bashkimi

Java 10
Rahoveci
:

Java 10
Ylli

Lajmet e xhiros

Java 11
Rahoveci
:

Java 11
Trepça

Java 11
Ylli
:

Java 11
Prizreni

Java 11
Bashkimi
:

Java 11
Prishtina

Java 11
Borea
:

Java 11
Lipjani

Lajmet e xhiros

Java 12
Trepça
:

Java 12
Borea

Java 12
Lipjani
:

Java 12
Bashkimi

Java 12
Prishtina
:

Java 12
Ylli

Java 12
Prizreni
:

Java 12
Rahoveci

Lajmet e xhiros

Java 13
Prizreni
:

Java 13
Trepça

Java 13
Rahoveci
:

Java 13
Prishtina

Java 13
Ylli
:

Java 13
Lipjani

Java 13
Bashkimi
:

Java 13
Borea

Lajmet e xhiros

Java 14
Trepça
:

Java 14
Bashkimi

Java 14
Borea
:

Java 14
Ylli

Java 14
Lipjani
:

Java 14
Rahoveci

Java 14
Prishtina
:

Java 14
Prizreni

Lajmet e xhiros